Højlund Agro
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Laust Bendix Jensen
Kibsgårdsvej 11
Bryndum
6715 Esbjerg
Nærmeste off. transport:
900 m.
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Laust Bendix Jensen på 2022 7712 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Laust Bendix Jensen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Højlund Agro

På Højlund Agro bor Bente og Laust. På gården er der 370 jersey køer, og cirka det samme antal kvier og kalve. I løbet af et år giver hver enkelt ko cirka 7000 liter mælk. Ganger man det med 370, betyder det, at mejeriet hvert år modtager mere end 2,5 millioner liter mælk fra Højlund Agro.

Bente og Laust har boet på gården siden 1981, men i 2011 byggede Laust en ny og større stald til køerne på gården. Det betød bl.a., at den gamle malkestald blev udskiftet med fem malkerobotter, at et automatisk fodringsanlæg nu sørger for køernes foder, og at dyrevelfærden for både kalve, kvier og køer er forbedret. Det nye staldbyggeri har også haft fokus på miljøhensyn. F.eks. har gården et gylleforsuringsanlæg, der formindsker fordampningen af ammoniak. De gamle stalde er blevet bygget om, og i et rummene er der nu lavet plads til, at man kan sidde og få en snak med Laust om det moderne landbrug og livet på landet.
Laust har 5 medarbejdere til at hjælpe sig med arbejdet på gården, hvoraf sønnen Peter er den ene. Efter planen skal Peter overtage gården fra Laust i løbet af de kommende år.

Landmanden fortæller:
”Jeg synes landmandsjobbet er dejligt, og jeg sætter stor pris på det arbejde, der er med dyrene og afgrøderne på markerne. Det, at vi bor her på gården, har også haft stor betydning for vores familieliv, og for den opvækst som vores fire børn har haft. Vi har haft meget tid og en hverdag sammen. Jeg er selv opvokset på landet, men jeg har også arbejdet som pedel, inden jeg bestemte mig for, at det var landmand, jeg ville være. Efter min mening er vi i dansk landbrug, langt bedre end vores image – derfor vil jeg gerne have besøg af både skoleklasser og voksengrupper, og møde dem i dialog omkring, det moderne landbrug og de udfordringer vi står i.”

I forbindelse med gården dyrker Laust og hans medarbejdere 207 hektar jord. På de fleste af markerne er der græs eller majs, som de bruger til at fodre dyrene med.

»Bus nr. 6 stopper i Bryndum, og derfra tager det ca. 12 min. at gå til gården.«

- Laust Bendix