Høsnapgård
Her producerer vi
søer, smågrise og slagtegrise
Kontaktperson
Charlotte Duus Christensen
Bygaden 15
Hønsnap
6340 Kruså
Nærmeste off. transport:
Ca. 3 km
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Charlotte Duus Christensen på 2178 4130 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Charlotte Duus Christensen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

6. generation på Høsnapgaard

På gården bor Charlotte med sin mand Christian og deres tre børn. Gården er ikke en helt almindelig svineproduktion, da Charlotte hovedsageligt opformerer grise. Det betyder, at Charlotte sælger polte til andre svineproduktioner.

En polt er en ung hungris, der endnu ikke er blevet løbet (parret). Poltene føder smågrise, som landmanden enten sælger videre til andre svineproduktioner, eller selv feder op som slagtesvin. Når grisene er store nok, bliver de slagtet, og ender på den måde som f.eks. flæskesteg eller koteletter. I staldene på gården er 450-500 søer, og på et år sælger Charlotte ca. 4500 polte, der er en krydsning af racerne Yorkshire og Landrace. Udover opformeringen har Charlotte også nogle slagtesvin. 

Landmanden fortæller:
”Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg kunne passe grise, og lave det arbejde jeg gør i dag, men jeg er uddannet fysioterapeut, og har valgt også at beholde fysioterapien som en del af mit arbejdsliv, ved f.eks. at afholde kurser rundt omkring i landet. Jeg syntes, det var attraktivt for os som familie at skifte livet i byen ud med livet på landet. Mine børn får en hel anden barndom her end de ville have haft i København – og så er det selvfølgelig også et plus, at mine forældre bor på den gård, der ligger lige overfor os.”

Til gården hører der 300 hektar jord. Det svarer til 600 fodboldbaner. Charlotte har fire fastansatte medarbejdere i stalden og en ansat til at hjælpe med markarbejdet.

Obs: Idet det er en opformeringsbesætning er der ekstra stramme hygiejneregler. Det betyder både bad inden og efter staldbesøg samt fuld omklædning. Vi har gode bade- og omklædningsfaciliteter.

»Vi har tidligere boet i København, hvor jeg arbejdede som fysioterapeut. Da min far spurgte, om vi ville overtage gården, sagde vi ja-tak. I 2005 blev vi 6. generation på gården.«

- Charlotte Christensen