Askovgård Mink
Her producerer vi
mink
Kontaktperson
Jørgen Jensen
Stenhavevej 18
Refsvindinge
5853 Ørbæk
Nærmeste off. transport:
1600 m.
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Jørgen Jensen på 2045 1759 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Jørgen Jensen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Askovgård Mink

Jørgen og Jens Jensen driver i fællesskab Askovgård Mink. De er far og søn. Jens bor på gården med sin kone Pia og deres søn Johannes. Jørgen og Tove bor i et hus tæt på gården. De har 3 andre voksne børn.

I familiens eje siden 1798

Jørgen overtog Askovgård i 1972 efter sin far. Jørgen var fængselsbetjent ved Nyborg Statsfængsel og drev Askovgård som fritidslandbrug med planteavl efter at have sat gårdens besætning af køer og grise ud. I 1987 indkøbte de 125 minktæver og håbede, at det kunne blive en produktion. To år senere blev antallet af tæver øget, og Jørgen valgte at blive minkavler på fuld tid.

Som far så søn

I 2006 kom Jens med i ejerfællesskabet. Både Pia og Jens er beskæftiget med pasningen af mink sammen med Jørgen og en fuldtidsansat medarbejder. I 2012 byggede vi en ny hal og udvidede antallet af minktæver. I dag har vi 6000 avlsdyr og leverer 33.000 skind om året til Kopenhagen Fur i Glostrup.

Farmen er forsøgsfarm vedr. minkens velfærd og adfærd, og vi opvarmer bygninger med slutprodukt fra rapsolieproduktion og energipil. Udover det daglige arbejde i minkproduktionen driver vi 40 hektar jord. Det er næsten det samme som 80 fodboldbaner. På markerne dyrkes hvede, byg, solbær og energipil.