Stald Kærsgård
Her producerer vi
søer, kødkvæg, får og frilandsgrise
Kontaktperson
Julie Møller Nymark
Søbyvej 3
Tåsinge
5700 Svendborg
Nærmeste off. transport:
5 km
Medlem af

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Julie Møller Nymark på 4081 1753 / 2289 7362 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Julie Møller Nymark modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Stald Kærsgård

Her på gården bor familien Nymark, som består af Henrik og Julie samt sønnerne Mikkel og Emil. Gården er en slægtsgård, som de har overtaget gården efter Henriks forældre. Familien driver gården som et fritidslandbrug, så Henrik og Julie passer dyrene efter arbejde. Henrik arbejder som landmand på en anden gård, mens Julie er sygeplejerske.

Dyrene og markerne

På gården er der kødkvæg, får og grise. Der er 45 ammekøer plus opdræt, 20 får, en vædder og opdræt samt 2 søer, en orne og opdræt. Køerne og fårene bruges som naturplejere på de små sydfynske øer. De græsser på naturarealer fra cirka 1. april til 1. november. Grisene lever i huse på markerne omkring gården. Familien har også heste, høns, gæs, ænder samt hund og kat.

Der hører 10 hektar jord til gården. Det er næsten det samme som 20 fodboldbaner. Henrik og Julie lejer også en del jord, som de bruger til planteavl eller afgræsning til dyrene. På markerne dyrker de primært byg, hvede og havre samt lidt kartofler og roer. Afgrøderne bruges til foder.

Læs mere om gården på familiens hjemmeside.

Besøgstider

Det er kun muligt at besøge gården i perioden fra cirka 1. november til 31. marts, hvor dyrene er hjemme på gården.