Holgersminde
Her producerer vi
søer og smågrise
Kontaktperson
Rasmus Dresen
Sløsserupvej 14
4892 Kettinge
Nærmeste off. transport:
Ca. 2,9 km
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Rasmus Dresen på 2618 3415 / 5482 2235 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Rasmus Dresen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Holgersminde

På Holgersminde driver Rasmus en svineproduktionen. Historien startede i 1933, hvor hans farfar købte gården. Siden er produktionen blevet udvidet flere gange og senest i 2007/8, hvor de nye staldbygninger blev taget i brug.

Dyrene og markerne

På Holgersminde er der cirka 1.015 søer, 30.000 smågrise og cirka 500 slagtesvin. Rasmus driver selv 280 hektar jord, mens han har en maskinstation til at drive 90 hektar jord. På markerne dyrkes hvede, byg, roer og frøgræs. Hvert år leverer Rasmus 530 tons halm til DONG afbrænding til el-produktion. Han har også 2,8 hektar med juletræer og 1,2 hektar skov.

Gylle bliver til mere end gylle

Som landmand er Rasmus nødt til at have fokus på både miljø og økonomi. I forbindelse med bygningen af det nye staldanlæg blev der etableret 4,8 km gyllekølingsslanger i gulvene. Gyllen opvarmer det vand, der løber i slangerne nede i gulvet. Det varme vand bruges til opvarmning af både stalde og stuehuse. På den måde sparer Holgersminde miljøet for afbrænding af flere tusinde liter olie. Samtidig nedkøles gyllen, der ryger i gylletanken. Fordampningen af ammoniak og lugten fra gyllen reduceres markant til gavn for både miljøet og naboerne.

Holgerminde leverer også gylle til biogasanlægget i Nysted, hvor gyllen bliver til el og varme. Faktisk kan gyllen fra 61 grise levere varme og el til et årsforbrug for en gennemsnitsdansker, hvis den ledes i gennem et biogasanlæg. Når gyllen igen skal spredes på markerne, lugter den markant mindre og udvaskning af kvælstof bliver væsentligt lavere, da planterne bedre kan optage næringsstofferne i den afgassede gylle.

Læs mere om Holgersminde på hjemmesiden.

Har du udfordringer med transport i forbindelse med gårdbesøget på Holgersminde, så er der mulighed for økonomisk hjælp til bustransport fra SN-.fonden via Dansk Landbrug Sydhavsøerne. Kontakt Leif Jylov, fra DLS på tlf. 30 97 53 72 eller på 4760jylov@gmail.com, i god tid før det planlagte besøg.

»Jeg leverer gylle til et biogasanlæg, hvor gyllen bliver til el og varme.«

- Rasmus, landmand