Vestergård
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Jørgen Henriksen
Vestvej 10
Herritslev
4880 Nysted
Nærmeste off. transport:
Ca. 1 km
Medlem af

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Jørgen Henriksen på 5486 4409 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Jørgen Henriksen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Her på Vestergård bor Berit og Jørgen Henriksen. De driver gården som en konventionel mælkeproduktion. Gårdens stalde huser 160 malkekøer og kalve. Malkekøerne bliver malket af en malkerobot. På gården er der og to heste og 10 får.

Udover det daglige arbejde i stalden driver Jørgen og Berit også 65 hektar jord. Det svarer til cirka 130 fodboldbaner. På markerne dyrkes afgrøderne byg, hvede, majs og roer.

Har du udfordringer transport i forbindelse med gårdbesøget på Vestergård, så er der mulighed for økonomisk hjælp til bustransport fra SN-.fonden via Dansk Landbrug Sydhavsøerne. Kontakte Leif Jylov, fra DLS på tlf. 30 97 53 72 eller på 4760jylov@gmail.com, i god tid før det planlagte besøg.

Har du udfordringer transport i forbindelse med gårdbesøget på (her indsætter jeg navnet for den pågældende gård), så er der mulighed for økonomisk hjælp til bustransport fra SN-.fonden via Dansk Landbrug Sydhavsøerne. Kontakt Leif Jylov, fra DLS på tlf. 30 97 53 72 eller på 4760jylov@gmail.com, i god tid før det planlagte besøg.