Kærsgaard
Her producerer vi
søer, smågrise og slagtegrise
Kontaktperson
Kristian Egede Nielsen
Præstøvej 100
Tylstrup
4640 Fakse
Nærmeste off. transport:
Ca. 100 m
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Kristian Egede Nielsen på 3091 5887 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Kristian Egede Nielsen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Kærsgaard

Her på Kærsgaard bor Kristian Nielsen. Han driver gården som en svineproduktion, hvor han producerer smågrise, som senere bliver til slagtesvin.

Dyrene og markerne

I gårdens stalde lever 100 årssøer, 600 smågrise og 100 slagtesvin.

Der er tilknyttet 60 hektar jord til gården. En hektar svarer til cirka 2 fodboldbaner. Det vil sige, at Kristian driver et areal på omkring 120 fodboldbaner. På markerne dyrkes afgrøderne hvede, byg og raps.

Faxevandværk har vandboringer på Kristians marker, og hans halm sælges til energiproduktion. Kom på besøg og hør meget mere om, hvad det betyder.

Faxevandværk har en vandboring på mine marker, og min halm sælges til energiproduktion.

- Kristian Egede Nielsen