Knurvanggård
Her producerer vi
søer og smågrise
Kontaktperson
Kenneth Klausen
Lundforlundvej 8
Lundforlund
4200 Slagelse
Nærmeste off. transport:
850 m.
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Kenneth Klausen på 4026 8873 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Kenneth Klausen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til Knurvanggård

På Knurvanggård bor landmand Kenneth Klausen. Kenneth arbejder både i stalden og med pasningen af markerne. Alt efter hvor travlt der er med arbejdet på gården, er der 3-4 medhjælpere ansatte til at hjælpe med arbejdet i stalden.

Grise i løsdrift

Kenneth har 675 søer på gården og producerer årligt 16.500 smågrise. Når smågrisene vejer 30 kg, sælger Kenneth grisene videre til andre landmænd, der feder grisene op og sender dem på slagteriet, når de har opnået en vægt omkring 100 kg. Stalden på Knurvanggård er indrettet således, at søerne går i løsdrift, når de ikke er i farestalden. Løsdrift bliver et lovkrav, der gælder for alle søer fra 2013, men Kenneth er allerede foran med dyrevelfærden på Knurvanggård. Det betyder meget for ham, at hans grise har det godt og byder gerne interesserede indenfor til dialog om svineproduktion, dyrevelfærd og rundvisning i stalden.

Fra foder til gylle

Der hører 240 hektar jord til Knurvanggård – en hektar svarer til ca. 2 fodboldbaner. De primære afgrøder på markerne er korn, græsfrø og raps - det foder, grisene spiser, bliver hovedsageligt dyrket på markerne omkring gården. Til gengæld leverer grisene gylle til markerne, der bliver kørt ud i det tidlige forår, så planter har de nødvendige næringsstoffer til væksten hen over sommeren.

I kan benytte bus 372 mod Skælskør, men stå af i Lundforlund, så er der ca. 10 min til Seerdrup.