×
Menu

Ørslevkloster Hovedgård, Højslev


Velkommen til Ørslevkloster Hovedgård

Her på gården bor Rasmus og Mette sammen med deres tre børn, Esben, Henrik og Stine. De er 4. generation på gården, som er placeret i et kulturhistorisk miljø. Gårdens tidligere bygninger var avlsgård til det gamle nonnekloster og senere herregården Ørslev Kloster.

Familien driver gården som en konventionel mælkeproduktion og har fokus på høj dyrevelfærd. Til det daglige arbejde på gården får de hjælp af 3 medarbejdere og 2 skoledrenge.

Dyrene og markerne

Der er 300 malkekøer på gården. De går i en moderne løsdriftsstald. I stalden sørger malkerobotterne for at malke køerne. Hver ko bestemmer selv, hvornår den vil malkes. Køerne leverer mælk til Arla. Familien har også 2 hunde og 3 heste.

Udover arbejdet i stalden driver familien 200 hektar jord. Det er næsten det samme som 400 fodboldbaner. På markerne dyrker de græs, majs og korn. Græs og majs bliver til grovfoder til køerne.


Sådan booker du

UDFYLD AFTALE Ring først til Rasmus Boudigaard på 21945603 / 23627384 og lav en aftale.


Medlem af
Leverer til
Her producerer vi
- mælk

Kontaktperson
Rasmus Boudigaard
Hejlskovvej 14
7840 Højslev

Se mere om Ørslevkloster Hovedgård her


Nærmeste off. transport

300 m

Rejseplan

Midttrafiks busrute 411 kører næsten lige til stalddøren.