×
Menu

Skolespor - projekt til udskolingen

Lav et Skolespor

September 2014 

Spor i Landskabet har lanceret projektet Skolespor. Et nyt undervisningstilbud til udskolingen, hvor virkeligheden trækkes ind i klasseværelset og undervisningen ud i det fri.

Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen. Udover at etablere selve sporet laver eleverne en beskrivelse af natur, historie og omgivelser i en offentlig folder. Denne får lokalsamfund og andre brugere af sporet også glæde af.

Arbejdet med Skolesporet inddrager naturfagene, dansk og historie m.fl. i en autentisk ramme. Skolespor er et entreprenørskab, hvor dialogen med landmand og lokalsamfund er et vigtigt element i processen.

Læs mere om Skolespor her.

Projekt Skolespor er støttet af Nordea-fonden samt Tips- og lottomidler til Friluftsliv.