Gårdbesøg

Et gårdbesøg består af et undervisningsforløb i tre faser: før, under og efter besøget, hvor gårdbesøget er det centrale element. Gårdbesøget skal ikke bare være en udflugt, men en ekskursion med fagligt indhold, hvor eleverne skal arbejde eksperimenterende og undersøgende i grupper.

Undervisningsforløbet er særligt relevant for undervisningen i naturfagene, men også fag som dansk og matematik samt emnet Uddannelse og job kan kobles til et gårdbesøg.

Læs mere om undervisningsforløbets enkelte faser:

Gårdbesøg og Forenklede Fælles Mål

Gårdbesøg og læring skal gå hånd i hånd. Derfor forholder gårdbesøg sig til en række målsætninger i Forenklede Fælles Mål. På den måde bliver det muligt for dig som lærer at kombinere et gårdbesøg med de mål og krav, som stilles til din undervisning. Et gårdbesøg gør det også muligt at integrere flere fag ved at arbejde tværfagligt i den undervisning, der ligger før, under og efter gårdbesøget.

Se udvalgte Forenklede Fælles Mål og eksempler på læringsmål ifm. et gårdbesøg: