Kontakt

Skriv til Skole, Landbrug & Fødevarer på skole@lf.dk, eller ring på Landbrug & Fødevarers hovednummer på 3339 4000  

 

Ida Binderup
Ida Binderup, Axelborg, ibi@lf.dk, tlf. 3339 4240

Hanne Østergaard, Skejby, haos@lf.dk, tlf. 3339 4816 (til stede mandag og torsdag) 

Kristina F. Ladekarl, Skejby, kfla@lf.dk, tlf. 3339 4816 (på barsel)