I/S Nørre Budsgaard
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Vagn og Erik Nørby
Ringvej 52
Nr. Nissum
7620 Lemvig
Nærmeste off. transport:
Ca. 2,3 km
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Vagn og Erik Nørby på 9789 1317 / 2177 3889 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Vagn og Erik Nørby modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

Velkommen til I/S Nr. Budsgaard

På I/S Nr. Budsgaard driver Vagn Nørby en konventionel mælkeproduktion sammen med sønnerne Erik og Peder. I løsdriftsstalden trasker 180 sortbrogede malkekøer rundt. De leverer årligt 1.600.000 liter mælk til Arla. Vagn og sønnerne producerer og kød fra fedekalve, køer og kvier. Det giver en samlet besætning på 420 kreaturer.

Landmanden fortæller

"Vi malker to gange i døgnet. Tidlig morgen, cirka kl. 03.15, gøres klar til malkning i karrusel. Køerne gennes fra deres sengebåse, og der renses og strøs med snittet halm og desinficerende pulver, så koen vender tilbage til en ren bås efter malkning. Kl. 14.45 malkes igen på samme måde.

Vi driver 170 hektar i alt, hvorpå der dyrkes græs til ensilering og afgræsning, roer, majs, helsæd og korn til modenhed. Fra juni til september er køerne på græs om dagen. Kvierne afgræsser dalene."

Læs mere om I/S Nr. Budsgaard her.