Æblehøjgård
Her producerer vi
mælk
Kontaktperson
Lars Jeppesen
Hørløkkevej 9
Gudmandstrup
4520 Svinninge
Nærmeste off. transport:
2 km
Medlem af
Leverer til

SÅDAN BOOKER DU:
Ring først til Lars Jeppesen på 4046 0709 og lav en aftale.

Registrér derpå aftalen om besøget i felterne nedenfor.
Når du trykker på "Send", bliver aftalen registreret hos Landbrug & Fødevarer.
Du og Lars Jeppesen modtager hver en kopi på mail.

Hvem kommer?

Skole:  

Klassens navn:  

Klassetrin (vælg det klassetrin, der matcher klassen bedst):  

Ønsker I gratis bøger i forbindelse med gårdbesøget?

OBS. Vi sender tit bøgerne med CFU-bilen. Kig efter dem, hvor CFU plejer at levere til din skole.

Hvor mange kommer?

Antal elever (kun tal):    
Antal voksne i alt (lærere + evt. ekstra voksne, kun tal):    

Hvornår?

Dato (f.eks. 31/01/2014):  
Tidsrum:  

Evt. tema

Vi vil under besøget gerne have særligt fokus på

Frokost?

Kontaktinfo

Dit navn:  

Dit mobilnummer:  

Din email-adresse:    
Gentag email-adresse:      

Skolens adresse

Vejnavn og nummer:  

Evt. stednavn:

Postnummer (kun tal):   By:  

Andre aftaler

Evt. andre aftaler omkring klassens besøg på gården

 

Hvor har du hørt om gårdbesøg?  

På Æblehøjgård i Svinninge bor Lars Jeppesen sammen med sin familie. Fra den store gård i det vestsjællandske har familien Jeppesen drevet landbrug gennem seks generationer. Æblehøjgård er den største af gårdene i Jeppesen I/S.

Dyrene og markerne

Lars driver Æblehøjgård som en konventionel mælkeproduktion. Han har 650 sortbrogede malkekøer. De lever i en ny sengestald fra 2005 og bliver malket i en malkekarrusel med plads til 32 køer af gangen. Kørerne producerer tilsammen omkring 15.800 kg mælken om dagen. Mælken afhentes af Arla og køres til mejeriet i Slagelse. Lars opdrætter desuden også kalve.

Udover arbejdet i stalden driver Lars 600 hektar jord. Det er næsten det samme som 1.200 fodboldbaner. På markerne dyrker han byg, hvede, raps, græsfrø og majs. Han leverer gylle til et biogasanlæg i lokalområdet.

Læs mere om Æblehøjgård.

Transport

Svinninge station ligger ca. 2 km. fra gården. Det nærmeste busstoppested ligger 500 m væk i Gudmandstrup.
»På landet er der højt til loftet, og man kan være sin egen herre.«

- Lars Jeppesen, landmand